Musikk- og teaterforeninger

 • Akademisk Korforening
  UiOs offisielle blandede kor
 • A Scalpella
  - Blandakor for medisin-, odontologi- og ern?ringsstudenter
 • Cabaret Intime
  Cabaret Intime er Juristforeningens revygruppe og kulturelle alibi.
 • Chorus Mixtus
  Blandakoret ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Corpsus Juris
  Studentorkesteret ved Det juridiske fakultet. V?rt m?l er ? underholde oss selv og andre, i den rekkef?lgen.
 • Dancing Doctors
  Dansegruppe for medisin-, ern?rings- og odontologistudenter ved UiO.
 • De Forente Noter
  De forente noters form?l er ? drifte et studentkor som skal fremme samhold og kreativitet blant studentene p? bachelorprogrammet for Internasjonale studier ved det Samfunnsvitenskapelige Fakultet.
 • Den norske Studentersangforening
  UiO's offiselle mannskor
 • Det Medicinske S?sterskab
  Det Medicinske S?sterskabs form?l er ? fremme sangglede og s?sterskab blant kvinnelige studenter ved det medisinske og odontologiske fakultet.
 • Gl?deskoret Justitia
  Jentekoret ved Det juridiske fakultet
 • Hjemmelaget Musikkforening
  Et lavterskel sted, hvor alle kan dele hjemmelaget musikk, covers, remixer og snakke om musikk generelt. M?lgruppe: musikkelskere
 • Kling Kokos
  Psykologisk Institutts Sangforening ved Universitetet i Oslo. Stiftet i 2007.
 • Kor i Granskauen
  Foreningens form?l er ? gi et utradisjonelt, mer rytmisk fokusert og sosialt kortilbud til unge voksne/studenter i Oslo. Vi tar imot studenter fra alle SiOs l?resteder.
 • Kvindelige Studenters Sangforening (KSS)
  Det offisielle kvinnekoret til Universitetet i Oslo, stiftet i 1895. Tross alderen er vi et ungt og ambisi?st kor.
 • Medicinsk Paradeorch?ster
  Medicinsk Paradeorch?ster er et fritt og uavhengig studentorkester
 • Medisinerstudentenes revy
  Tradisjonell revy skrevet og satt opp av medisin-, ern?rings- og odontologistudenter ved det Medisinske Fakultet ved UiO.
 • Oslo medisinske pikekor
  Kor for jenter som studerer ved Det Medisinske- eller Det Odontologiske Fakultet, UiO
 • Revygruppen Morrari
  Revygruppe ved Psykologisk Institutt. Vi lager revy med samfunnskritisk og psykologisk vinkling.
 • RF-Regi
  Studentforening for alle interessert i DJ-ing eller rigging og avvikling av konserter, dansegulv, revyer og alt annet som inneb?rer lyd, lys og scene.
 • Sangvinerne
  Mannskoret for studenter ved medisin
 • Schola Cantorum
  Musikkstudentenes kammerkor
 • Studentorchesteret Bi?rnebl?s
  Studentorchester ved Universitet i Oslo, Campus Blindern.
 • Studentorkesteret STRYK
  Strykeorkester for hobby-fiolinster, -bratsjister, -cellister og -bassister. Kreves at man har spilt tidligere, ikke g?r ut?vende stryk, og er under 30 ?r.
 • Tannlegerevyen
  Et ?rlig arrangement som gjennomf?res av studenter ved det Odontologiske fakultet i Oslo. Det er en gammel tradisjon som tiltrekker flere hundre tilskuere.
 • Teater Neuf International
  Teater Neuf International er en engelskspr?klig teatergruppe for b?de n?v?rende og tidligere studenter og andre interesserte ansatte ved universitetet.
 • UV-Revyen
  Synge, danse, spille, vise det frem og HA DET G?Y!
Publisert 4. apr. 2012 10:33 - Sist endret 29. mai 2017 09:38