Humanit?re og ideelle foreninger

 • AIESEC UiO
  AIESEC er verdens st?rste studentdrevne organissasjon med fokus p? ? utvikle lederegenskaper hos unge gjennom praktisk organisasjonserfaring og internasjonal arbeidserfaring.
 • Amnesty Jus Oslo
  Amnesty Jus Oslo (AJO) er en undergruppe av Amnesty International Norge som holder til p? det juridiske fakultet.
 • Amnesty Student Blindern
  Amnesty Internationals studentforening ved Universitetet i Oslo, campus Blindern.
 • Changemaker Oslo Student
  Changemaker er Norges st?rste ungdomsorganisasjon som jobber med utviklingspolitikk. Vi er prim?rt knyttet til UiO, men tar ogs? imot studenter fra andre l?rersteder.
 • Effektiv Altruisme UiO
  Effektiv Altruisme UiO arbeider med ? finne og fremme de mest effektive m?tene ? gj?re verden til et best mulig sted. Du f?r v?rt med p? tankevekkende diskusjonsm?ter og sosiale aktiviteter.
 • Farmas?yter Uten Grenser Studentgruppe Oslo
  Navnet er basert p? at organisasjonen er en humanit?r organisasjon med best?ende av farmas?yter som ut?ver humanit?r hjelp uavhengig av geografisk sted.
 • FN-studentene Oslo
  FN-studentene arbeider med ? informere om, engasjere og skape debatt rundt FN-problemstillinger, samt andre samfunnsrelaterte sp?rsm?l.
 • Fortidsminneforeningens studentutvalg i Oslo (FSO)
  Fortidsminneforeningens studentutvalg Oslo er en forening som ?nsker ? samle studenter som har interesse for kulturminner, og bevaringen av dem.
 • Framtiden i v?re hender Oslo studentlag
  Vi er Framtiden i v?re henders lokallag for studenter i Oslo. Vi jobber for milj? og rettferdig fordeling av jordas ressurser.
 • IAESTE Oslo
  Verdensomspennende jobbutveksling for studenter p? naturvitenskapelige og teknologiske fag.
 • ICJ-studentnettverk
  International Commission of Jurists er en internasjonal menneskerettighetsorganisasjon, stiftet i 1952, med sekretariat i Geneve. Organisasjonen har en norsk avdeling, ICJ-Norge.
 • Juridisk klimaforening
  Foreningen jobber p? ulike niv?er med ? sikre et levelig klima for fremtiden, og jussens betydning i denne kampen st?r sentralt.
 • Latin-Amerikagruppene Blindern (LAG)
  Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) er en partipolitisk uavhengig solidaritetsorganisasjon.
 • Medisinstudentenes Humanit?raksjon (MedHum) Oslo
  MedHum er alle norske medisinstudenters humanit?raksjon, et initiativ av Norsk Medisinstudentforening (Nmf), som fungerer som medisinstudentenes fagforening i Den Norske Legeforening.
 • Naturvernstudentene i Oslo
  Studentforeningen for klima- og naturengasjerte. En sosial forening. Foredrag, debatter, gr?nn pils, hyttetur, skogstur, kampanjer og aksjoner og mye mer. Vi er ?pne for alle studenter i Oslo!
 • Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Blindern
  Solidaritetsungdom er Norsk Folkehjelps samfunnspolitiske ungdomsbevegelse. V?rt lokallag har tilh?righet til Universitetet i Oslo.
 • Psykologistudenter Uten Grenser Oslo
  Psykologistudenter Uten Grenser (PUG) ?nsker ? ?ke psykologistudenters kulturelle kompetanse, og tydeliggj?re hvordan psykologien kan bidra i m?te med samfunnsutfordringer.
 • Redd Barna Blindern
  Redd Barna Blinderns form?l er ? fremme bevisstheten rundt Redd Barnas arbeid blant studentene ved universitetet. Vi driver med kampanjearbeid og andre sosiale arrangement
 • SAIH Blindern
  SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) er en partipolitisk uavhengig solidaritets- og bistandsorganisasjon ved norske universiteter og h?yskoler.
 • SOS-barnebyer UiO
  Humanit?r forening for alle studenter i Oslo som jobber for at barn i alle land skal f? en trygg oppvekst. Dette gj?res gjennom arrangementer og innsamlingsaktiviteter til st?tte for SOS-barnebyer.
 • Studenter Uten Grenser
  Studenter Uten Grenser er en frivillig organisasjon av og for studenter, som bygger p? et gjensidig 德州app下载 med Leger Uten Grenser (MSF). Foreningen holder til p? UiO, Domus Medica.
 • Tannhelsestudenter uten grenser - UiO
  Tannhelsestudenter uten grenser – UiOs form?l er ? fremme bistandsinteressen blant studenter, samt ? arrangere sosial og bistands-aktuelle aktiviteter for foreningens medlemmer og andre interesserte.
 • Universities Allied for Essential Medicines (UAEM)
  Ti millioner mennesker d?r hvert ?r p? fordi de ikke har tilgang p? livsviktige medisiner. Mange av disse medisinene finnes, men er ikke tilgjengelig i mange lav- og mellominntektsland.
 • Vin og verdensproblemer
  Sosial forening p? UiO hvor hovedtema er samfunnsmedisin.
Publisert 4. apr. 2012 10:32 - Sist endret 29. mai 2017 09:16