English version of this page

Om PluRel

PluRel var et tverrfakult?rt forskningsomr?de ved Universitetet i Oslo i perioden 2009 - 2013. PluRel utviklet og utvekslet kunnskap om hva som skjer n?r religioner og livssyn m?ter og utfordres av andre verditradisjoner og endrede samfunnsforhold. 

德州app下载somr?det PluRel best?r av forskere fra seks ulike fakulteter og ett museum ved UiO.

  • Det teologiske fakultet
  • Det juridiske fakultet
  • Det medisinske fakultet
  • Det humanistiske fakultet
  • Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  • Det utdanningsvitensapelige fakultet
  • Kulturhistorisk museum.

Omlag 100 forskere har registrert sine forskningsinteresser og -prosjekter i PluRel. I tillegg har rundt 100 andre meldt sin interesse for informasjon fra og deltakelse i programmet.

Prosjektledere

  • Professor Terje Stordalen - (2009 - 2011)
  • Professor Oddbj?rn Leirvik - (2011 - 
  • Professor Marius Timmann Mjaaland - ()
Publisert 19. nov. 2019 12:54 - Sist endret 19. nov. 2019 14:09