Publikasjoner

Publisert 23. jan. 2013 06:53

Kultrans' deltema "Kulturproduksjon: estetikk og materialitet" har i januar 2013 gitt ut boka Eksemplets makt - om kj?nn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag. Vi planlegger lanseringsseminar i februar - f?lg med p? arrangementsoversikten p? forsiden v?r.

Publisert 9. okt. 2012 12:20

Helge Jordheim har sammen med Sabine Arnaud fra Texas A&M University redigert en tospr?klig antologi om The Body and Its Images in Eighteenth-century Europe p? forlaget Honoré Champion.

Publisert 8. okt. 2012 17:29

High vs. Low and Mixed Varieties. Status, Norms and Functions across Time and Languages kom ut p? Harrassowitz Verlag i september 2012. Gunvor Mejdell og Lutz Edzard har redigert boka.

Publisert 8. okt. 2012 07:52

Kultrans-stipendiat Hans Erik N?ss har sammen med AKAN-forsker Kenneth Dahlgren redigert Tanker om samfunn (Universitetsforlaget, september 2012).

Publisert 25. juni 2012 10:44

Kultrans-stipendiat Hans Erik N?ss har sammen med professor Willy Pedersen redigert en samling med noen av de beste tekstene fra den klassiske norske sosiologien (Universitetsforlaget, juni 2012).

Publisert 26. apr. 2012 08:44

Bokutgivelse (26.04.12): Hilde Bondevik og Anne Kveim Lie har redigert antologien R?dt og hvitt. Om blod og melk i fortid og samtid som kom ut p? Unipub forlag i mars. Boken handler om blod og melk, to kroppsv?sker som er ul?selig knyttet til kvinnekroppen. En tverrfaglig gruppe forskere fra medisin, sosiologi, sosialantropologi, historie og idéhistorie skriver om tenkning og praksiser knyttet til blod og melk - til ulike tider og p? forskjellige steder i verden.

Publisert 17. okt. 2011 10:20

Ny bok (26.05.11): Politikkens natur – naturens politikk av Kristin Asdal er en bok om norsk etterkrigshistorie, fortalt gjennom oppkomsten av forurensnings-feltet. Den viser hvordan natur- og milj?sak har v?rt en integrert del av hele etterkrigstiden, men p? ganske ulike m?ter i ulike historiske epoker; fra industrisak p? 1960-tallet til 1990-tallets ?konomisak. Boken er ogs? en analyse av forholdet mellom vitenskap og politikk og et av f? bidrag som viser hvordan vitenskap i praksis bidrar til ? forme politiske saker. Asdal har f?tt Universitetsforlagets faglitter?re pris for boka.

Publisert 17. okt. 2011 09:59

Ny bok (17.10.11): Helge Jordheim og Erling Sandmo er ute med en ny bok i serien "Begreper i historien". Boka som b?rer tittelen Verden,inneholder et essay med samme navn av den tyske filosofen Hermann Braun. I den andre halvdelen av boka s?ker Jordheim og Sandmo ? fornye Brauns artikkel gjnnom teksten "Hva verden var: en forfallshistorie".

Publisert 20. sep. 2011 17:58

Ny bok (01.06.11): Cecilia Bailliet og Katja Franko Aas er redakt?rer av  antologien Cosmopolitan Justice and its Discontents (Routledge). Boken er frukten av den tverrfaglige konferansen ved samme navn som de arrangerte i oktober 2009 mens de ledet Kultrans' deltema Transnasjonale prosesser, legitimitet og verdier. Velkommen til lanseringsseminar for boken.

Publisert 10. aug. 2011 12:10

Ny bok (16.08.11). Hans Erik N?ss, stipendiat ved Kultrans, gir ut Planet Norge. Boken kommer p? forlaget Aschehougs h?stlansering 16. august. - Ved det f?rste ti?rsskiftet i det 21. ?rhundre er det norske samfunn ikke hva det en gang var, men det er uklart hva det er blitt. Tanken bak Planet Norge er ? bidra til en oppdatert forst?else av dagens norske samfunn ved ? inspirere til nye m?ter ? tenke p?.

Publisert 30. mars 2011 07:12

Ny bok (06.04.11): Culcom fikk Universitetet i Oslos formidlingspris i 2010, og det har ?pnet for en ny bokutgivelse og en konferanse. Thomas Hylland Eriksen og Hans Erik N?ss er redakt?rer for boken Kulturell kompleksitet i det nye Norge: en samling med h?ydepunkter fra forskningen de 40 masterstudentene i Culcom utf?rte i perioden 2005-2009. Boken lanseres p? en konferanse i Litteraturhuset onsdag 6. april.

 

Publisert 1. okt. 2010 12:15

Ny publikasjon (01.10.10): Forskerne i det tverrfaglige prosjektet "Eksemplets makt" gir i denne utgaven av Tidsskrift for kulturforskning en fremstilling av eksempelbruk i tekster fra 1500- til 1800-tallet. De viser hvordan eksempler er blitt brukt didaktisk, til ? formidle l?rdom av moralsk eller oppdragende art.

Publisert 10. sep. 2010 14:52

Ny bok (10.09.10): Hvorfor er det sosiale s?pass viktig for mennesket? Dette er grunnsp?rsm?let Kultrans-stipendiat Hans Erik N?ss stiller i den nye boken Sm? n?kler – store d?rer. Invitasjon til sosiologi. Gjennom ? binde sammen alvorlige svar og humoristiske eksempler fra hovedsakelig sosiologi, men ogs? ?konomi, biologi, statsvitenskap og antropologi, fors?ker han ? skape en forst?else av det komplekse forholdet mellom individ og samfunn.