德州app下载

Kultrans-forskningen er organisert i fem deltemaer og ett tverrg?ende tema om verdensbegrepet. Deltemaene er ikke uavhengige, selvtilstrekkelige enheter. De m? snarere forst?s som en rekke prismer for ? betrakte de samme problemstillingene, knyttet til det globale og globaliseringen som en historisk og kulturelt spesifikk erfaring og prosess.