Temanummer om forholdet mellom vitenskap og samfunn i Skandinavia

Forskere i naturgruppa har v?rt invitert som gjesteredakt?rer for en spesialutgave av Science in Context viet til Skandinavia, og n? er resultatet tilgjengelig p? nett.

Science in Context. Volume 27 - Special Issue 02 (Science, Technology, Medicine – and the State: The Science-State Nexus in Scandinavia, 1850–1980)

Tidsskriftet Science in Context utgis av Cambridge University Press og interesserer seg for vitenskapshistorie i en epistemologisk og sosiologisk sammenheng. Naturgruppa p? Kultrans st?r bak en spesialutgave av tidsskriftet, som har f?tt tittelen Science, Technology, Medicine – and the State: The Science-State Nexus in Scandinavia, 1850–1980.

“Den nordiske modellen” er en velkjent og mye brukt inngang for ? beskrive de nordiske landene. Men vitenskap og teknologi har i overraskende liten grad v?rt tematisert som en side ved denne modellen. Vitenskap og teknologi er heller ikke framtredende i nasjonale fortellinger. Dette til tross for at andres blikk p? oss ofte har handlet om at teknologi har inng?tt som en integrert del av v?r demokratiske utvikling, og at teknologisk medbestemmelse har v?rt framhevet n?rmest som del av en demokratisk utopi med de nordiske landene som modell.  

Dette har v?rt en del av utgangspunktet for redakt?rene n?r de har villet sette dette temaet p? dagsorden i et temanummer om Skandinavia. Hva kjennetegner forholdet mellom vitenskap, teknologi og samfunn i Skandinavia? Er det noen felles trekk?  德州app下载 av vitenskap har vist at vitenskap og teknologi inng?r i bestemte samfunnsordener og bidrar til ? skape dem. Forskere har framhevet og foresl?tt begrepet ?the science-industry- nexus for ? vise hvordan vitenskap og samfunn spiller sammen. For Skandinavia foresl?r redakt?rene i stedet uttrykket ?the science-state-nexus? som en inngang til ? forst? hvordan vitenskap inng?r i den skandinaviske samfunnsordenen. Kristin Asdal og Christoph Gradmann er redakt?rer, og Tone Druglitr? og Anne Kveim Lie har bidratt med artikler - i likhet med en rekke internasjonale forskere.

Innholdsfortegnelse
 

Introduction: Science, Technology, Medicine – and the State: The Science-State Nexus in Scandinavia, 1850–1980. Kristin Asdal and Christoph Gradmann

From Administrative Infrastructure to Biomedical Resource: Danish Population Registries, the “Scandinavian Laboratory,” and the “Epidemiologist's Dream”. Susanne Bauer

Producing Standards, Producing the Nordic Region: Antibiotic Susceptibility Testing, from 1950–1970. Anne Kveim Lie

United in Separation: The Inventions of Gel Filtration and the Moral Economy of Research in Swedish Biochemistry, ca. 1950–1970. Sven Widmalm

Circumpolar Science: Scandinavian Approaches to the Arctic and the North Atlantic, ca. 1920 to 1960. Sverker S?rlin

Versions of Milk and Versions of Care: The Emergence of Mother's Milk as an Interested Object and Medicine as a Form of Dispassionate Care. Kristin Asdal

Building Transnational Bodies: Norway and the International Development of Laboratory Animal Science, ca. 1956–1980. Tone Druglitr? and Robert G. W. Kirk

Inventing Homo gardarensis: Prestige, Pressure, and Human Evolution in Interwar Scandinavia. Peter C. Kj?rgaard

Science in Context. Volume 27 - Special Issue 02. Science, Technology, Medicine – and the State: The Science-State Nexus in Scandinavia, 1850–1980. 2014.

 

 

Av Kristin Asdal
Publisert 16. mai 2014 08:05 - Sist endret 5. juni 2014 09:35