Bruno Latour tildeles Holbergprisen 2013

Styret for Ludvig Holbergs minnefond har besluttet ? tildele Holbergs Internasjonale minnepris 2013 til antropolog og sosiolog Bruno Latour. Kultrans gratulerer Latour som underviste p? v?rt ph.d.-kurs Writing nature h?sten 2012. Kristin Asdal (TIK) kan kontaktes ved sp?rsm?l om Latours forfatterskap.

Latour underviser p? ph.d.-kurset Writing nature h?sten 2012. Foto: Kristin Asdal, UiO.

Fagekspert p? Bruno Latour:
Professor Kristin Asdal ved UiO
Mobil: 47276712
Kontor: 22 841614
kristin.asdal@tik.uio.no

Aftenposten 16.05.13: Det er i laboratoriet det skjer. Kronikk om Bruno Latour av Kristin Asdal.

Holbergprisens pressemelding:

Setter sp?rsm?lstegn ved naturvitenskapens produksjon av kunnskap

Franskmannen Bruno Latour, antropolog og sosiolog er beskrevet av Holbergprisens fagkomite som en kreativ, humoristisk og uforutsigbar forsker. Fagkomiteen begrunner tildelingen av ?rets Holbergpris med at "Bruno Latour har foretatt en ambisi?s analyse og refortolkning av modernitet, og har utfordret fundamentale begreper som distinksjonen mellom moderne og f?rmoderne, natur og samfunn, menneske og ikke-menneske. (…) Innflytelsen til Latours arbeider gj?r seg gjeldende internasjonalt og langt utover studier av vitenskapshistorie, kunsthistorie, historie, filosofi, antropologi, geografi, teologi, litteratur og jus." Latour er i dag professor ved Sciences Po i Paris.

Laboratory life (1979), forfattet sammen med Steven Woolgar, var den f?rste av en rekke banebrytende b?ker som har satt standarden for etnografiske analyser av hvordan vitenskapelige fakta blir til. I We have never been modern (1991) stiller Latour sp?rsm?l ved det absolutte skillet mellom natur og samfunn, et skille som flere fenomener i v?r tid som f.eks. bioteknologi, klimaendring og HIV/AIDS epidemien, gj?r det vanskelig ? opprettholde. Han hevder at dette er et skille som aldri har eksistert i en absolutt form og foresl?r radikalt nye m?ter ? forholde seg til denne realiteten p?.

En sterk, offentlig stemme

P? 1980-tallet utviklet Latour sammen med kollegene Michel Callon og John Law "Akt?rnettverksteori" (ANT) som metode. Den grunnleggende tanken er at samfunnet best?r av et nettverk av akt?rer, der alle akt?rene p?virker og blir p?virket av nettverket og hverandre. Hans engasjement innen museumsvitenskap, estetikk og bruk av digitale teknikker i humaniora f?rte til oppsiktsvekkende musemsutstillinger - Iconoclash (2002) og Making Things Public (2005) - som skapte debatt og engasjement rundt tema knyttet til kunnskap og offentlighet.

Siden slutten av 1990-tallet har Latour v?rt engasjert i diskusjonen om milj?utfordringer og klimaendringer som f?rte til boken Politics of Nature (1999). Her argumenterer han for at n?r moderniseringen av verden har kommet s? langt at naturen gj?r oppr?r er det p? tide ? "?kologisere" istedenfor ? "modernisere". I sin nyeste bok Inquiry into Modes of Existence – An Anthropology of the Modern (2012) f?rer han denne debatten videre og lanserer samtidig et digitalt motstykke p? nettet, www.modesofexistence.org, hvor andre ogs? kan bidra til forskningen.

Publisert 13. mars 2013 13:10 - Sist endret 17. mars 2021 12:23