Eksemplets makt - ny bok

Kultrans' deltema "Kulturproduksjon: estetikk og materialitet" har i januar 2013 gitt ut boka Eksemplets makt - om kj?nn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag. Vi planlegger lanseringsseminar 14. mars - f?lg med p? arrangementsoversikten p? forsiden v?r.

Eksemplets makt. Kj?nn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag.

Redakt?rer: Anne Eriksen, Ellen Krefting og Anne Birgitte R?nning.

Eksempler spiller en viktig rolle i alle typer fremstillinger. Gjennom eksemplet konkretiserer vi noe abstrakt, eller det partikul?re forbindes med det allmenne. Det kan tjene som illustrasjon eller som forbilde. Selv de tidlige antikke filosofene var bevisst eksemplets makt.

I denne boken blir eksemplets komplekse retoriske funksjon gransket. Tekstene tar s?rlig opp sp?rsm?let om hvilken innvirkning kj?nn har p? eksemplets status: Hva har kj?nn ? si for evnen til ? v?re eksemplarisk? Slik knytter antologien an til sentrale sp?rsm?l innen kj?nnsforskning: Kan en kvinne v?re eksempel p? noe allmennmenneskelig, eller er hun kun et eksempel for sitt kj?nn?

Antologien formidler ny, tverrfaglig forskning p? betydningen av kj?nnsforestillinger og eksempelbruk. Tekstene spenner over religi?se, sosialhistoriske, politiske, filosofiske, medisinske og popul?rkulturelle emner, fra antikken til i dag.

Innhold:

Anne Eriksen, Ellen Krefting og Anne Birgitte R?nning: "Eksemplets makt".

Christine Amadou: "Tekla: skrekkens eksempel og m?nstergyldig kj?rlighetshistorie".

Eivind Engebretsen: "Barmhjertighetens underdanige forbilder".

Hilde Bondevik: "Descartes som eksempel i feministisk teori".

Anne Eriksen og Anne Birgitte R?nning: "Eksemplarisk statskunst og mangfoldig kvinneliv i Ludvig Holbergs heltinnehistorier".

Ellen Krefting: "Doble standarder: kj?nn og eksempelretorikk i 1700-tallets tidsskrifter".

Lise Camilla Ruud: "Manuela Malasa?a - en fleksibel heltinne".

Anne Kveim Lie: "Sykehistoriens eksempelbruk".

Tove Pettersen: "Etikk, eksempelbruk og feministiske moteksempler".

Kirsti Malterud: "Hva forteller medisinsk uforklarte helseplager om eksemplarisk sykdom og kj?nn?"

 

Publisert 23. jan. 2013 06:50 - Sist endret 8. jan. 2014 12:40