Aktuelle saker

Publisert 5. juni 2014 09:31

Helge Jordheim kommer til ? lede forskningsprosjektet "Synkroniseringen av verden. Globalisering og mangfoldige tider." Prosjektet springer ut av arbeidet gjort innen Kultrans.

Publisert 29. jan. 2014 09:00

Bodhisattva Chattopadhyay publiserte sin pr?veforelesning til doktorgraden som en artikkel i det amerikanske nett-tidsskriftet Strange Horizons. Artikkelen er n? k?ret til tidsskriftets beste i 2013 i en avstemning blant leserne.

Publisert 13. jan. 2014 10:11

Norges forskningsr?d inviterte fredag 10. januar 2014 til konferanse om ny forskning innen programmet Grunnlovsjubileet 2014: "200 ?r med grunnloven". Helge Jordheim ledet arrangementet p? Den norske opera. Se opptak av ham i samtale med Francis Sejersted og Bo Str?th.

Publisert 9. okt. 2013 09:55

Helge Jordheim forteller om et Kultrans-prosjekt som unders?ker hva man ans? for ? v?re sivilisert atferd i Europa og Asia p? slutten av 1800-tallet og starten av 1900-tallet.

Publisert 24. sep. 2013 12:15

Stipendiat Siv Ringdal fikk storfint bes?k i Kultransboden p? 德州app下载storget i ?r. Hun presenterte prosjektet sitt om norske kvinner som utvandret til New York p? 1950-tallet, for tre universitetsrektorer, kunnskapsministeren, kronprinsessen, Oslos ordf?rer og direkt?ren for NFR.

Publisert 31. mai 2013 08:30

På 1970-tallet ble det vanlig at skoleelever holder tale under 17.mai-feiringen. Johan Tønnesson (ILN) og Kirsten Sivesind (ILS) har analysert noen av disse talene. Studien deres er en del av prosjektet "Textualizing Democracy", ledet av Karen Gammelgaard, finansiert av NFR og Kultrans.

Publisert 2. mai 2013 10:57

Kultrans-stipendiaten Bodhisattva Chattopadhyay har bidratt med en helt ny artikkel i The Encyclopedia of Science Fiction (2013): "Bengal". Allerede da f?rsteutgaven av dette oppslagsverket utkom i 1979, utropte Isaac Asimov det til "the Bible for all science fiction fans".

Publisert 9. apr. 2013 17:36

A graduate workshop on forms of time and space in the Levant at the University of Oslo 2-3 September 2013. As a historical route for trade, Imperial ambition, religious pilgrimage, and intellectual exchange, the Levant has inspired diverging intellectual discourses that commonly build upon its history of human mobility and dynamic cultural transformations.

Publisert 13. mars 2013 13:10

Styret for Ludvig Holbergs minnefond har besluttet ? tildele Holbergs Internasjonale minnepris 2013 til antropolog og sosiolog Bruno Latour. Kultrans gratulerer Latour som underviste p? v?rt ph.d.-kurs Writing nature h?sten 2012. Kristin Asdal (TIK) kan kontaktes ved sp?rsm?l om Latours forfatterskap.

Publisert 23. jan. 2013 06:50

Kultrans' deltema "Kulturproduksjon: estetikk og materialitet" har i januar 2013 gitt ut boka Eksemplets makt - om kj?nn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag. Vi planlegger lanseringsseminar 14. mars - f?lg med p? arrangementsoversikten p? forsiden v?r.

Publisert 8. jan. 2013 10:57

Kultrans-stipendiat Rana Issa ble i 2011 tildelt et Ibsen-stipend sammen med Ahmad Gossein og Helle Siljeholm. Prispengene har finansiert en teaterfestival i Beirut 3.-13. januar 2013: Orient the day