English version of this page

Andre tverrfaglige satsinger ved UiO

德州app下载s德州app下载 p? tvers, h?y faglig kvalitet og aktivitet bidrar med nye perspektiver til den globale kunnskapsutviklingen.

Nordomr?dene

Ved UiO forskes det p? nordomr?dene innenfor en rekke fagomr?der som jus, flere naturvitenskapelige fag, humaniora og samfunnsfag.

 

Global governance

UiOs tverrfaglige satsning p? kunnskap som kan fremme globalt 德州app下载 om fremtidens utfordringer innen blant annet helse, milj?, menneskerettigheter, fattigdom, klima, og sikkerhetstrusler.