English version of this page

Forskerutdanning: ph.d.

Med stor bredde i fagtilbudet og solide forskningsmilj?er kan UiO tilby en forskerutdanning av h?y internasjonal kvalitet. En doktorgrad fra UiO kvalifiserer deg b?de for en videre akademisk karriere og for andre yrker med h?ye krav til kompetanse.

F?r du s?ker

For ? kunne f? opptak til et ph.d.-program, stilles det krav til utdanning og finansiering. Hvis du er ny s?ker til forskerutdanning, anbefaler vi deg ? lese dette f?r du g?r videre til programsidene.

Fakta om forskerutdanning

  • Forutsetter fullf?rt mastergrad
  • Normert til tre ?rs fulltidsstudier
  • Selvstendig forskningsarbeid p? 2,5 ?r
  • Oppl?ringsdel p? 30 sp
  • 468 kandidater disputerte ved UiO i 2018

Ph.d.-programmene

Hvert fakultet har sitt eget ph.d.-program. P? programsidene finner du informasjon om blant annet hvordan du s?ker, oppbygging av programmet, avhandling og disputas.

Kurs og seminarer

Finn informasjon om kurs og seminarer som tilbys p? doktorgradsniv?.

Doktorkreering

Informasjon om kreeringsseremonien og doktorring.

Disputaser

Dr.philos. - en annen vei til doktorgrad

Graden dr.philos. kan tildeles dersom du har kvalifisert deg til doktorgrad p? egen h?nd. UiO gir ikke ?konomisk st?tte, veiledning eller annen bistand underveis.

N?rings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d.

Ta en ordin?r doktorgrad samtidig som du er ansatt i en norsk bedrift eller i offentlig virksomhet.

Kontakt oss

Har du sp?rsm?l om forskerutdanning?

Regelverk

Forskerutdanningen og doktorgradene er regulert av universitets- og h?yskoleloven og andre forskrifter og retningslinjer.

Jobb ved UiO

  • Ledige stipendiatstillinger
  • Hvordan er det ? jobbe som forsker ved UiO?
  • Info til gjesteforskere