Om forskningen ved UiO

德州app下载setikk

Universitetet har ansvar for ? sikre at forskningen utf?res i samsvar med de rammer som er fastsatt.

德州app下载sinfrastruktur

Avansert vitenskapelig utstyr, e-infrastruktur, vitenskapelige databaser og samlinger, samt storskala forskningsfasiliteter.

德州app下载sresultater og bibliotek

Finn en bestemt publikasjon eller f? en oversikt over hva som har blitt publisert av en forsker eller innenfor et fagfelt.

IT-st?tte til forskningen

Tjenester for sensitive data, lagring av forskningsdata, beregninger, datafangst og analyse, publisering.