Fremragende sentre ved UiO

Senterordningen er et virkemiddel for ? heve kvaliteten p? norsk forskning, h?yere utdanning og innovasjon. UiO har ni Sentre for fremragende forskning (SFF), seks Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og to Sentre for fremragende utdanning (SFU).

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

SFI-ordningen skal styrke innovasjon gjennom et n?rt 德州app下载 mellom forskningsintensive bedrifter og fremst?ende forskningsmilj?er. SFI utvikler kompetanse p? h?yt internasjonalt niv? p? omr?der som er viktig for innovasjon og verdiskaping.

Sentre for fremragende utdanning (SFU)

SFU-milj?er kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og har gode planer for videreutvikling og innovasjon. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppn?dde resultater og kunnskapsspredning.