Hva betyr Horisont Europa for UiO?

Horisont Europa er EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon, og har ambisjon om ? forme Europas fremtid gjennom verdens st?rste og mest ambisi?se forsknings- og innovasjonssatsing.

Her m?ter UiOs rektor Svein St?len og prorektor ?se Gornitzka f?rsteamanuensis Ingrid Lossius Falkum og professor Mats Carlsson i en samtale ledet av senterleder Daniel Naurin, for ? diskutere hva Horisont Europa vil bety for UiO.

 

I det forrige rammeprogrammet Horisont 2020 som nylig er avsluttet, har UiO mer enn oppfylt ambisjonene for sin deltagelse. Med 268 prosjekter og n?r 1,7 milliarder kroner i inntekter i perioden 2014-2020 er vi Norges st?rste akt?r i UH-sektoren. UiO har lykkes s?rlig godt innen Eksellenspillaren for banebrytende, nysgjerrighetsdrevet forskning, med bottom-up instrument som ERC og Marie Sklodowska Curie Actions, men er kanskje ikke like aktiv innen de tematiske omr?der knyttet til globale utfordringer hvor utlysninger er mer rettet mot konkrete samfunnsutfordringer. 

N? g?r vi inn i Horisont Europa med store ambisjoner p? vegne av UiO. Kan vi tro p? at v?r suksess innen Eksellenspillaren kan styrkes ytterligere? Kan vi f? flere milj?er til ? engasjere seg i store 德州app下载sprosjekter rettet mot konkrete samfunnsutfordringer innen helse, klima og milj?, kultur og samfunnsendring – og er vi rustet til ? m?te forventninger om universitet og forskere som agenter for endring, ny teknologi, innovasjon og et gr?nt og digitalt Europa bygget p? FNs b?rekraftsm?l?

I denne samtalen diskuteres disse problemstillingene og hvordan UiO kan n? sine ambisjoner for Horisont Europa. 

Published Apr. 14, 2021 3:32 PM - Last modified Apr. 16, 2021 9:56 AM